Dobitnici

Popis dobitnika stipendija, potpora i godišnje nagrade Biotehničke zaklade PBF-a za 2020.

Stipendije

Klara Čuljak, Ivona Čupić, Katarina Varga, Ana Novak, Angela Božić i Danijela Pfeifer

Potpore

Marina Marić, Danijela Šeremet i Martina Bani

Godišnja nagrada

Katarina Lukić

Popis dobitnika stipendija, potpora i godišnje nagrade Biotehničke zaklade PBF-a za 2019.

Stipendije

Elvis Djedović, Mario Ilić, Matija Pejković Prekslavec, Josip Rešetar, Mario Sarić, Jasna Žibert

Potpore

Katarina Butorac, Marijan Logarušić

Godišnja nagrada

Iva Čanak

Popis dobitnika stipendija, potpora i godišnje nagrade Biotehničke zaklade PBF-a za 2018.

Stipendije

Miroslava Bernat, Mateja Kobeščak, Stella Mirić, Lucija Štrkalj, Tomislav Vološen, Mattea Živković

Potpore

Karla Hanousek Čiča, Katarina Lukić, Višnja Stulić

Popis dobitnika stipendija, potpora i godišnje nagrade Biotehničke zaklade PBF-a za 2017.

Stipendije
Dolores Dravinec, Leo Moguš, Josip Morduš, Josip Rešetar, Tina Vidulin

Potpore
Slaven Jurić, Manuela Panić

Godišnja nagrada
Martina Andlar

Popis dobitnika stipendija, potpora i godišnje nagrade Biotehničke zaklade PBF-a za 2016.

Stipendije

Kristian Arambašić, Mateja Kobeščak, Lucija Lulić, Stella Mirić, Ana Novačić, Tomislav Vološen

Potpore

Tibor Janči

Popis dobitnika stipendija, potpora i godišnje nagrade Biotehničke zaklade PBF-a za 2015.

Stipendije

Kristian Arambašić, Marta Kovačević, Lucija Marković, Marija Pikutić, Juliana Lana Prah, Mirna Tadić

Potpore 

Martina Andlar, Mandica Tamara Tolić, Marina Tomašević