Osnivanje Zaklade

U okviru proslave 40 godina izvođenja studija prehrambene tehnologije i biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na poticaj prof. emer. dr. sc. Vere Johanides te gospodarstva iz područja prehrambene i farmaceutske industrije, 1996. godine pokrenut je postupak osnivanja zaklade. Zaklada je osnovana u svrhu promicanja biotehnologije, prehrambene tehnologije, nutricionizma i zaštite okoliša s namjenom uporabe sredstava kroz dodjelu stipendija, potpora i godišnjih nagrada najboljim studentima i mladim istraživačima.

Dana 16. listopada 1996. na sjednici Fakultetskog vijeća Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donesen je Akt o osnivanju zaklade, a Ministarstvo uprave RH 13. siječnja 1997. donosi rješenje kojim se odobrava osnivanje Biotehničke zaklade Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i upis u zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 11. Ministarstvo uprave RH 30. travnja 1997. donosi rješenje kojim se odobrava Statut Biotehničke zaklade Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (Zaklada PBF-a) te se postavljaju zakladna tijela i imenuje upravitelj Zaklade.

Konstituirajuća sjednica Zaklade PBF-a održana je 12. lipnja 1997. u prostorijama upravne zgrade PLIVA d.d. na kojoj je usvojen nacrt Poslovnika o radu Upravnog odbora Zaklade PBF-a te Pravilnik o kriterijima i postupku za dodjelu stipendija, potpora i nagrade.