2017.

Popis dobitnika stipendija, potpora i godišnje nagrade Biotehničke zaklade PBF-a za 2017. Stipendije Dolores Dravinec Leo Moguš Josip Morduš Josip Rešetar Tina Vidulin Potpore Slaven Jurić Manuela Panić   Godišnja nagrada Martina Andlar

2015. – 2016.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE 2015.  – 2016. godina Dobitnici stipendija 2015. Kristian Arambašić Marta Kovačević Lucija Marković Marija Pikutić Juliana Lana Prah Mirna Tadić   Dobitnici potpora 2015. Martina Andlar Mandica Tamara Tolić Marina Tomašević   Dobitnici stipendija 2016. Kristian Arambašić Mateja Kobeščak Lucija Lulić Stella Mirić …

2015.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE 2015. godina Stipendije: Kristian Arambašić Marta Kovačević Lucija Marković Marija Pikutić Juliana Lana Prah Mirna Tadić Potpore: Martina Andlar Mandica Tamara Tolić Marina Tomašević Održana 19. dodjela stipendija i potpora Biotehničke zaklade PBF-a U četvrtak 29. listopada 2015. u Vijećnici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta održana …

2014.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE 2014. godina Stipendije: Alan Čače Marta Kovačević Lucija Marković Zrinka Šmuljić Ivana Šustić Potpore: Ivana Rumora Samarin Tomislava Vukušić Dobitnici stipendija i potpora za 2014. g.

2013.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE 2013. godina Stipendije: Sara Sila Ana Lončar Marina Miletić Marija Lukinac Maja Maričić Mateja Gundak Potpore: Kristina Habschied Aleksandra Vojvodić Marija Badanjak Sabolović Godišnja nagrada: Natka Ćurko Dobitnici stipendija i potpora za 2013. g.

2012.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE 2012. godina Stipendije: Beatrisa Smoković Dunja Molnar Dijana Crnić Valentina Lukinović Sara Cobal Ivan Budimir Potpore: Filip Dujmić Monika Kovačević Maja Benković Godišnja nagrada: Marina Cvjetko Dobitnici stipendija i potpora za 2012. g.

2011.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE 2011. godina Stipendije: Ivan Budimir Sara Cobal Jelena Džajkić Željka Filipović Ana Hriberski Ivana Jurčević Potpore: Nikolina Čukelj Ivana Generalić Ksenija Habjanič Godišnja nagrada: Ana Belščak-Cvitanović Dobitnici stipendija i potpora za 2011. g.

2010.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE 2010. godina Stipendije: DARIO ZRNEC IVANA VRGOC NIKOLINA MATAGA IVAN LJUBIČIĆ ANA LEGAC IRENA ŠOLJIĆ Potpore: VIDA SIMAT ANDREJA LEBOŠ PAVUNC IRENA JELIČIĆ Dobitnici stipendija i potpora za 2010. g.  

2009.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE 2009. godina Stipendije: IVA BEBEK ADRIJANA HORVAT MATEA IVKOVIĆ ALEKSANDRA KRSTULJA IVAN RADOŠ TOMISLAVA VUKUŠIĆ Potpore: MARTINA BITUH TOMISLAV BOSILJKOV JOVICA LONČAR Nagrade: DUBRAVKA NOVOTNI Dobitnici stipendija, potpora i godišnje nagrade za 2009. g. s dekanom PBF-a i upraviteljicom Zaklade  

2008.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE 2008. godina Stipendije: ILIJA BRIZIĆ DENIS ĐERMADI BEBEK MARTINA IVANJKO IVA NIŽIĆ IVANA RUMORA BOŽE VIDIĆ Potpore: DOMAGOJ GABRIĆ MILNA TUDOR ANA TUŠEK Nagrade: ANET REŽEK JAMBRAK