2014.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE 2014. godina Stipendije: Alan Čače Marta Kovačević Lucija Marković Zrinka Šmuljić Ivana Šustić Potpore: Ivana Rumora Samarin Tomislava Vukušić Dobitnici stipendija i potpora za 2014. g.