2013.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE

2013. godina

Stipendije:

  • Sara Sila
  • Ana Lončar
  • Marina Miletić
  • Marija Lukinac
  • Maja Maričić
  • Mateja Gundak

Potpore:

  • Kristina Habschied
  • Aleksandra Vojvodić
  • Marija Badanjak Sabolović

Godišnja nagrada:

  • Natka Ćurko

Dobitnici stipendija i potpora za 2013. g.

Odgovori