2012.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE

2012. godina

Stipendije:

  • Beatrisa Smoković
  • Dunja Molnar
  • Dijana Crnić
  • Valentina Lukinović
  • Sara Cobal
  • Ivan Budimir

Potpore:

  • Filip Dujmić
  • Monika Kovačević
  • Maja Benković

Godišnja nagrada:

  • Marina Cvjetko

Dobitnici stipendija i potpora za 2012. g.

Odgovori