2009.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE 2009. godina Stipendije: IVA BEBEK ADRIJANA HORVAT MATEA IVKOVIĆ ALEKSANDRA KRSTULJA IVAN RADOŠ TOMISLAVA VUKUŠIĆ Potpore: MARTINA BITUH TOMISLAV BOSILJKOV JOVICA LONČAR Nagrade: DUBRAVKA NOVOTNI Dobitnici stipendija, potpora i godišnje nagrade za 2009. g. s dekanom PBF-a i upraviteljicom Zaklade