2007.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE

2007. godina

Stipendije:

  • ANTONIA PENAVA
  • ANA PERCELA
  • ANITA ŠALIĆ
  • KRISTIJAN VIBOVEC
  • DUNJA ŠAMEC
  • TANJA BOŽIĆ

Potpore:

  • BOJANA SILIĆ KRSTULOVIĆ
  • IVANA CECIĆ
  • JASNA BEGANOVIĆ

Nagrade:

  • MARIJANA RUČEVIĆ

Odgovori