2001.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE

2001. godina

Stipendije:

  • Nataša Janjić
  • Kristina Kopjar
  • Ivana Pleša
  • Igor Stuparević
  • Martina Šimunek
  • Biljana Zafirova

Potpore:

  • Mladen Brnčić
  • Tanja Kaćunko
  • Suzana Rimac Brnčić

Nagrade:

  • Vlatka Petravić

Odgovori