2000.

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE

2000. godina

Stipendije:

 • Viviane Lušetić-Buršić
 • Tea Marcelić
 • Sandra Šubašić
 • Valentina Furdin
 • Ivana Skukan
 • Dubravka Krimer
 • Berislav Lisnić
 • Saša Marić

Potpore:

 • Leo Gracin
 • Verica Dragović-Uzelac
 • Ksenija Marković

Nagrade:

 • Sandra Mrčela
 • Dubravka Pajkin-Tučkar

 

Odgovori