Dobitnici zaklade

DOBITNICI STIPENDIJA, POTPORA I NAGRADA BIOTEHNIČKE ZAKLADE

2015.  – 2016. godina

Dobitnici stipendija 2015.

Kristian Arambašić

Marta Kovačević

Lucija Marković

Marija Pikutić

Juliana Lana Prah

Mirna Tadić

Dobitnici potpora 2015.

Martina Andlar

Mandica Tamara Tolić

Marina Tomašević

Dobitnici stipendija 2016.

Kristian Arambašić

Mateja Kobeščak

Lucija Lulić

Stella Mirić

Ana Novačić

Tomislav Vološen

Dobitnik potpore 2016.

Tibor Janči